https://www.tufo.cz

 

https://www.force.cz

 

https://www.kalas.cz

 

ZPMV ČR

Technická ustanovení

Předpis

Závod se koná podle platných pravidel cyklistiky Českého svazu cyklistiky a ustanovení tohoto rozpisu. Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené. Všichni účastníci musí dodržovat ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, uposlechnout pokyny policistů, pořadatelů a rozhodčích.
 

Převod

Předepsaný převod 7,93 m/1 otočení klik.
 

Vypsané soutěže v závodě

A) Soutěž jednotlivců – žlutý trikot:

Vítězem této soutěže se stane závodník s nejnižším součtem časů z jednotlivých etap, včetně bonifikací a trestů. 
Při rovnosti časů v konečném hodnocení na konci závodu rozhoduje:
        1) nižší zlomky sekundy naměřené při časovce jednotlivců
        2) lepší umístění v poslední etapě
Vedoucí závodník této soutěže obdrží žlutý trikot, ve kterém je povinen startovat. Toto neplatí pro časovku jednotlivců.

BONIFIKACE:
v cíli  I. a IV. etapy  první tři závodníci 10, 6, 4 sekundy,
             II. etapa  bonifikace se neudělují,
            III. etapa  první tři závodníci  6, 4, 2 sekundy,
v rychlostních prémiích první tři závodníci  3, 2, 1 sekunda.

 

 B) Bodovací soutěž – bílý trikot s modrými puntíky: 

Do této soutěže se započítávají body z rychlostních prémií a body za umístění v cíli. V rychlostních prémiích bodují první 3 závodníci 3, 2 a 1 bod.
Pořadí v cíli etapy se boduje takto:
Časovka jednotlivců: 
         1.až 10. místo: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, a 1 bod. 
Etapy s hromadným startem:
         1.až 15. místo: 25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, a 1 bod. 
Vítězem této soutěže se stává závodník, který získá nejvíce bodů. Při rovnosti bodů u více závodníků na konci závodu rozhoduje:
          1) vyšší počet vítězství v jednotlivých etapách
          2) vyšší počet vítězství v rychlostních prémiích
          3) lepší umístění v celkové klasifikaci jednotlivců
Vedoucí závodník této soutěže obdrží bílý trikot s modrými puntíky, ve kterém je povinen startovat. Toto neplatí pro časovku jednotlivců.

 

 C) Vrchařská soutěž – bílý trikot s červenými puntíky: 

Sestává z 11 vrchařských prémií. Bodují první čtyři závodníci, body 5, 3, 2, a 1 bod. Vítězem této soutěže se stane závodník, který získá nejvíce bodů na vrchařských prémiích. V případě rovnosti bodů v celkovém hodnocení této soutěže u více závodníků rozhoduje:
          1) vyšší počet vítězství v prémiích 1. kategorie
          2) vyšší počet vítězství v prémiích 2. kategorie
          3) lepší umístění v celkové klasifikaci jednotlivců.
Vedoucí závodník této soutěže obdrží bílý trikot s červenými puntíky, ve kterém je povinen startovat. Toto neplatí pro časovku jednotlivců.

  

 D) Soutěž o nejlepšího juniora ročník narození 2003 – bílý trikot:

Vítězem této soutěže se stane nejlépe umístěný závodník ročníku narození 2003 v celkovém pořadí soutěže jednotlivců. Vedoucí závodník této soutěže obdrží bílý trikot, ve kterém je povinen startovat. Toto neplatí pro časovku jednotlivců.

 

 E) Soutěž o nejlepšího kadeta ročník narození 2004 – modrý trikot:

Vítězem se stane nejlépe umístěný závodník ročníku narození 2004 v celkovém pořadí soutěže jednotlivců. Vítěz obdrží zvláštní cenu.

 

F) Soutěž družstev:

Hodnocení soutěže družstev se v etapě provádí podle součtu individuálních časů prvních tří závodníků každého družstva v celkovém pořadí.
V případě rovnosti časů v klasifikaci závodu u více družstev rozhoduje:
     1) lepší součet umístění prvních tří závodníků družstva v dané etapě,
     2) podle umístění jejich nejlepšího závodníka v cíli etapy.
Celkové hodnocení družstev se provádí podle součtu individuálních časů prvních tří závodníků družstva dosažených ve všech hodnocených etapách.
V případě rovnosti časů v celkové klasifikaci družstev rozhoduje vyšší počet 1. míst v hodnocení družstev v jednotlivých etapách, dále vyšší počet 2. míst atd.
Pokud ani takto nelze družstva rozdělit, rozhoduje umístění nejlepšího závodníka v celkovém pořadí soutěže jednotlivců.
Družstvo redukované na méně než 3 závodníky je z hodnocení vyloučeno.
Tato soutěž není honorována trikoty.


V případě, že tentýž závodník je na čele klasifikací více soutěží, stanovuje se pořadí priority nošení trikotů takto:
       1. trikot leadera soutěže jednotlivců podle časů
       2. trikot leadera bodovací soutěže
       3. trikot leadera soutěže o nejlepšího vrchaře
       4. trikot leadera ostatních soutěží (nejlepší mladý závodník apod.), pořadí priority mezi těmito ostatními trikoty stanoví pořadatel v rozpise závodu.

 

G) Ustanovení o časovém limitu:

V I. etapě bude stanoven časový limit 10 minut při průjezdu do posledního kola. Odvolanému závodníkovi bude stanoven čas posledního závodníka, + penalizace 5 minut do celkového hodnocení. Tento závodník může pokračovat v závodě.
Ve II. etapě nebude uplatňován časový limit.
Ve III. a IV. etapě bude stanoven časový limit a to 15% z času vítěze.

 

H) Ceny:

Ceny za celkové umístění v závodě
Pořadí
1. 3 000
2. 1 500
3. 1 000
4. 900
5. 800
6. 700
7. 600
8. 500
9. 500
10. 500
Celkem 10 000
Ceny za pořadí v etapě
Pořadí
1. 500
2. 400
3. 300
4. 200
5. 100
4 x 1 500
Celkem 6 000
Ceny za držení trikotu v etapě
Trikot
žlutý 300
bílý s modrými puntíky 300
bílý s červenými puntíky 300
bílý 300
modrý 300
4 x 1 500
Celkem 6 000
Celkem: 22 000,- Kč    
 

Startovní čísla

Každý závodník obdrží 2 ks startovních čísel na dres a 1 ks rámové číslo. Startovní čísla se musí po skončení závodu vrátit pořadateli.
Na časovku jednotlivců stačí 1 číslo na záda.

Čipové měření

Každý závodník obdrží čip, který mechanik týmu namontuje dle pokynů pořadatele.
 

Konvojová čísla

Pro 1. etapu se budou losovat na poradě v kanceláři závodu po předložení licence funkcionáře. Pro další etapy obdrží vedoucí družstev konvojové číslo s výsledky.
 

Trať závodu

1. etapa   31.7.2020     17.00  Silniční závod            77 km     - 1. etapa se jede za částečně omezeného silničního provozu.
2. etapa     1.8.2020       9.00  Časovka jednotlivců   10 km     - 2. etapa se jede na uzavřené trati pro veřejnou dopravu.
3. etapa     1.8.2020     15.00  Silniční závod            80 km     - 3. etapa se jede za částečně omezeného silničního provozu.
4. etapa     2.8.2020       9.00  Silniční závod            95 km     - 4. etapa se jede za částečně omezeného silničního provozu.
                                           Celkem                   262 km

Značení tratě:
Je provedeno oranžovými šipkami v bílém poli, umístěnými na návěstí před křižovatkou. Nebezpečná místa jsou označena vykřičníky.
Značeno bude 0 km a 30 km po startu a posledních 25 km, 20 km, 10 km, 5 km, 4 km, 3 km, 2 km. 
Poslední kilometr je označen červeným praporem a tabulí 1 km a dále posledních 500 m, 300 m, 200 m, 150 m, 100 m a 50 m je označeno tabulemi.
Časovka jednotlivců bude označena podle čl. S0604 str.18 Pravidel pro silnici.
Vrchařské prémie jsou označeny tabulemi 1 km, 200 m, páska na vozovce.
Rychlostní prémie jsou označeny tabulemi 1 km, 200 m, páska na vozovce.
Cíl je označen transparentem a páskou na vozovce.

Železniční přejezdy:
Upozorňujeme závodníky, že ve 3. etapě v Bílé Vodě a ve 4. etapě v Žamberku jsou na trase železniční přejezdy. 
Závodníkům je podle pravidel zakázáno vjíždět na železniční přejezd, je-li vidět přijíždějící vlak, nebo oznamuje-li signalizace přijíždějící vlak. Porušení se trestá okamžitou diskvalifikací závodníka / závodníků.

 

Ustanovení o ochranné zóně

Závodník, který je postižen defektem nebo pádem v ochranné zóně (poslední 3 km) 1., 3. a 4. etapy, obdrží čas v cíli jako skupina ve které se nacházel v okamžiku nehody.
 

Používání rozhlasového spojení

Konvoj bude řízen pomocí radiostanic. Radio-tour bude vysílat na frekvenci UHF 448,490 MHz.
 

Dopingová kontrola

Bude prováděna podle Pravidel lékařské kontroly UCI. Startovní čísla závodníků vylosovaných na dopingovou kontrolu budou zveřejněna v cíli závodu. Místo pro odběr vzorků bude v Lanškrouně, nám. J.M. Marků v budově MÚ č. 12.
 

Podpisové archy

Všichni závodníci jsou povinni se podepsat do podpisových archů, které budou vystaveny 70 minut před startem každé etapy (platí i pro časovku jednotlivců). Ukončení podpisů je 10 minut před startem etapy.
 

Schválení

Rozpis tohoto závodu byl schválen STK ČSC dne: 24.5.2020