https://www.tufo.cz

 

https://www.force.cz

 

https://www.kalas.cz

 

ZPMV ČR

Rozpis závodu

Pořadatel:  
Sportovní klub policie Duha, z.s. , Dukelských hrdinů 423, 563 01 Lanškroun, tel/fax: 465 324 304, e-mail: skpduha@quick.cz, internet:www.skpduha.cz
    
Termín závodu:  
31.7. až 2.8.2020

Ředitel závodu:  
Mgr. Petr Bucháček, Seifertova 465, 563 01 Lanškroun, tel.: 604 483 940

Hlavní rozhodčí:  
Bude delegován ČSC


Přihlášky: 
Sportovci z ČR přihlašujte se na adrese: https://data.ceskysvazcyklistiky.cz . Kopii přihlášky (dle vzoru UCI), zasílejte prosím na e-mail pořadatele: skpduha@quick.cz nebo na adresu: SKP Duha, Dukelských hrdinů 423, 563 01 Lanškroun.
Nejpozději do 15.7.2020.
Přihláška musí obsahovat:
   Příjmení a jméno závodníka
   UCI ID
   Národnost
   Klub
   Kategorii
Uveďte prosím své požadavky na zajištění ubytování a stravování.
 
Startují:  
Klubová družstva nebo Mix týmy (7 členná družstva, minimální počet 5 závodníků) složená ze závodníků kategorie Junior (ročník narození 2002-2003). Družstvo může být doplněno závodníky kategorie kadetů (ročník narození 2004). Maximální počet 20 týmů = 140 startujících.

Podmínka účasti: 
Platná licence na rok 2020
Zahraniční účastníci povolení (autorizace) vysílajícího svazu dané země.

Kancelář závodu:  
Městský úřad, nám. J.M. Marků č. 12, Lanškroun
Otevřena:
     Prezentace           pátek 31. července 2020     od   9:00 do 13:00
     Výdej výsledků     pátek 31. července 2020     od 21:00 do 22:00
     Výdej výsledků     sobota 1. srpna 2020          od 20:00
     Vyúčtování           neděle 2. srpna 2020          od 12:00

Startovní čísla a čipy se vydávají od 9.00 hod. do 13.00 hod. v kanceláři závodu. 
Porada vedoucích družstev v pátek 31.7.2020 ve 14:00 hod.
v kanceláři závodu.
Porada pořadatelů závodu v pátek 31.7.2020 v 15:00 hod. v kanceláři závodu.


Startovné: 
Každý závodník zaplatí startovné ve výši 400,- Kč.

Vklad:  
Každý účastník uhradí při prezentaci 1200,- Kč. 
V částce jsou obsaženy náklady na ubytování a stravování.

Ubytování:  
Je zajištěno pořadatelem.

Stravování:  
Je zajištěno pořadatelem ve školní jídelně. Začíná 31.7.2020 večeří a končí 2.8.2020 obědem.

Lékařské zabezpečení: 
Lékař závodu a RZP Lanškroun. Na trati závodu RZP telefon 155

Lékař závodu:  
Bude upřesněno

Seznam zdravotnických zařízení v blízkosti trati: 
Rychlá lék. pomoc: Lanškroun, Žamberk, Zábřeh, Červená Voda, Šumperk, Ústí n/Orlicí. 
Nemocnice v blízkosti trati: 
     Ústí nad Orlicí, Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí, tel.: 465 710 111
     Šumperk, Nerudova 640, 787 01 Šumperk, tel.: 583 331 111