https://www.tufo.cz

 

https://www.force.cz

 

https://www.kalas.cz

 
 

Rozpis závodu

Pořadatel:  
Sportovní klub policie Duha, z.s. , Dukelských hrdinů 423, 563 01 Lanškroun, mobil: +420 604 483 940, e-mail: skpduha@quick.cz, internet:www.skpduha.cz
    
Termín závodu:  
4.8. až 6.8.2023
 

Ředitel závodu:  
Mgr. Petr Bucháček, Seifertova 465, 563 01 Lanškroun, tel.: +420 604 483 940

Hlavní rozhodčí:  
Pavel Mareš, tel.: +420 774 733 574

 

Přihlášky: 
Nejpozději do 30.6.2023.
Vyplněnou kopii přihlášky (dle vzoru UCI), zasílejte prosím na e-mail pořadatele: skpduha@quick.cz 
Uveďte prosím své požadavky na zajištění ubytování a stravování.
 
Startují:  
Klubová družstva nebo Mix týmy (max. počet jezdců v týmu je stanoven na 7, min. počet jezdců v týmu je 5). Družstva jsou složená ze závodníků kategorie Junior (ročník narození 2005-2006). Družstvo může být doplněno závodníky kategorie kadetů (ročník narození 2007). Maximální počet 23 týmů = 161 startujících.

 

Podmínka účasti: 
Platná licence na rok 2023
Zahraniční účastníci povolení (autorizace) vysílajícího svazu dané země.

 

Kancelář závodu:  
Městský úřad, nám. J.M. Marků č. 12, Lanškroun
Otevřena:
     Prezentace                          pátek 4. srpna 2023     od   9:00 do 13:00
     Porada vedoucích družstev   pátek 4. 
srpna 2023     ve 14:00
     Porada pořadatelů závodu    pátek 4. srpna 2023     ve 15:00
     Výdej výsledků                    pouze v elektronické formě pro týmy
     Výdej výsledků                    pátek 4. srpna 2023     od 21:00 do 22:00
     Výdej výsledků                    sobota 5. 
srpna 2023   od 20:00 do 21:00
     V
ýdej výsledků                    neděle 6. srpna 2023   od 12:00 do 14:00

Startovní čísla a čipy se vydávají od 9.00 hod. do 13.00 hod. v kanceláři závodu. 
Vrácení startovních čísel a čipů    neděle 6. srpna 2023      od 12.00 hod. do 14.00 hod. v kanceláři závodu. 
Výplata cen                               neděle 6. srpna 2023      od 12.00 hod. do 14.00 hod. v kanceláři závodu. 
 

Startovné: 
Každý závodník uhradí při prezentaci startovné ve výši 2000,- Kč. Platba pouze předem na bankovní účet pořadatele, bližší informace viz. oficiální přihláška „enrolment“.

 

Vklad:  
Každý účastník uhradí při prezentaci 2000,- Kč. 
 Platba pouze předem na bankovní účet pořadatele, bližší informace viz. oficiální přihláška „enrolment“.
V částce jsou obsaženy náklady na ubytování v internátu a stravování.
Ubytování v hotelu: Cena ubytování může být navýšena.

 

Ubytování:  
Je zajištěno pořadatelem.

 

Stravování:  
Je zajištěno pořadatelem ve školní jídelně. Začíná 4.8.2023 večeří a končí 6.8.2023 obědem.

 

Lékařské zabezpečení: 
Lékař závodu a RZP Lanškroun. Na trati závodu RZP telefon 155

 

Lékař závodu:  
MUDr. Ondřej Veselý, tel.: +420 721 954 643

 

Seznam zdravotnických zařízení v blízkosti trati: 
Rychlá lék. pomoc: Lanškroun, Žamberk, Zábřeh, Červená Voda, Šumperk, Ústí n/Orlicí. 
Nemocnice v blízkosti trati: 
     Ústí nad Orlicí, Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí, tel.: 465 710 111
     Šumperk, Nerudova 640, 787 01 Šumperk, tel.: 583 331 111
Schválený rozpis ke stažení zde.