www.force.czKontakt

Mgr. Petr Bucháček
vedoucí trenér CTM, jednatel, člen výboru
tel.: 604 483 940
e-mail:
skpduha@quick.cz